Stookolietoelage of stookoliepremie

Wat?

Op 1 januari 2018 is een nieuwe verwarmingsperiode in het kader van het Sociaal Stookoliefonds begonnen.

Mensen die vanaf 1 januari 2018 huisbrandolie, verwarmingspetroleum of bulkpropaangas aankopen, kunnen opnieuw een verwarmingstoelage verkrijgen, ook wanneer men er al één heeft gekregen in 2017. De teller staat dan weer op nul. Voortaan loopt de verwarmingsperiode het hele kalenderjaar door en uiteraard kan men per gezin maar één keer per jaar het maximumbedrag krijgen.

Voor wie?

Voor alle inwoners van Linter met een laag inkomen of schuldoverlast.

Mensen met een verhoogde ziekteverzekeringstegemoetkoming (categorie 1), personen met een laag inkomen, wat betekent dat het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van mijn huishouden lager is dan of gelijk aan € 18.730,66 vermeerderd met € 3467,55  per persoon ten laste (categorie 2), of mensen in schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling (categorie 3).

Wat moet ik meebrengen?

·         een kopie van uw identiteitskaart;

·         een kopie van de leveringsfactuur of –bon;

·         indien u in een appartementsgebouw woont, een attest van de eigenaar of beheerder met de vermelding van het aantal appartementen waarop de leveringsfactuur of bon betrekking heeft;

·         voor categorie 3, een kopie van beschikking van toelaatbaarheid of attest van de schuldbemiddelaar.

Meer informatie?

www.verwarmingsfonds.be

OCMW

Grote Steenweg 284
3350 Linter
tel. 011 88 86 60
fax 011 78 48 94
info@ocmw.linter.be