Digitaal stemmen (doe je zo)

Bij de verkiezingen van 14 oktober 2018 zullen de inwoners van 163 Vlaamse gemeenten digitaal kunnen stemmen. Die gemeenten, waaronder Linter, nemen een elektronisch stemsysteem in bruikleen van de Vlaamse overheid. Hiervoor worden dezelfde stemcomputers gebruikt als bij de vorige verkiezingen. Deze video legt je uit hoe je dit correct doet. Inwoners die dit eens willen inoefenen kunnen binnenkort tijdens de openingsuren terecht in het gemeentehuis van Linter.

terug naar alle nieuws