Aangifte schade door droogte voor landbouwers

De aanhoudende droogte van de afgelopen weken laat zijn sporen na op onze land- en tuinbouwbedrijven. Het is bijzonder belangrijk dat op dit ogenblik de nodige maatregelen genomen worden om de geleden schade in de land- en tuinbouw zo snel mogelijk te laten vaststellen. Het instrument dat land- en tuinbouwers bij uitstek ter beschikking hebben voor het vaststellen van de schade is de gemeentelijke commissie tot vaststelling van schade aan land- en tuinbouwteelten – de schattingscommissie. De vaststellingen van de schattingscommissie zijn van belang om de uitzonderlijke beroepsverliezen af te trekken overeenkomstig de fiscale barema’s. Maar ook als stavend document bij het vragen van uitstel van betaling voor VLIF-dossiers, leveringscontracten, de mestwetgeving, bij bijzondere opbrengstverliezen in geval van premies, of bij een tegemoetkoming vanwege het rampenfonds wanneer de overheid de extreme weersomstandigheden erkent als algemene ramp.

Hier vind je het aanvraagformulier terug.

terug naar alle nieuws