ziekte van Newcastle vastgesteld bij sierpluimvee

Het Voedselagentschap (FAVV) heeft de ziekte van Newcastle vastgesteld bij sierpluimvee van hobbyhouders in de gemeenten Erpe-Mere (provincie Oost-Vlaanderen) en Zoutleeuw (provincie Vlaams-Brabant). Deze 2 besmettingen komen bovenop de 8 al gekende besmettingen, die sinds 26 april 2018 werden vastgesteld bij hobbypluimvee. Op dit moment is geen enkele professionele pluimveehouderij betrokken.

De besmettingen zijn op verschillende plaatsen in België vastgesteld. Het Voedselagentschap voert bij elke nieuw geval een onderzoek om de oorzaak van de besmetting te identificeren. Daarbij spelen de aankoop van dieren en contacten in het hobbycircuit een belangrijke rol. Ook besmettingen via wilde vogels zijn mogelijke oorzaak. Het virus van de ziekte van Newcastle is zeer besmettelijk en kan alle soorten pluimvee en vogels besmetten. Bij besmetting met een erg agressieve stam treden zenuwsymptomen (waaronder een stijve nek) en een massale sterfte op. Het is essentieel dat elke houder van pluimvee of vogels in de afgebakende zones de opgelegde maatregelen nauwgezet toepast om de verdere verspreiding van de ziekte te vermijden. Het Agentschap roept alle pluimvee- en vogelhouders op tot waakzaamheid.

De mens is niet gevoelig aan deze ziekte. De consumptie van vlees of eieren van pluimvee houdt dan ook geen enkel risico in.

Het onderzoek naar de oorzaak van deze besmettingen wijst op contacten tussen hobbyhouders en de aankoop van dieren als voornaamste oorzaken. Het virus wordt verspreid door direct contact met besmette vogels, door contact met besmet materiaal (bijvoorbeeld voeder of drinkwater, verontreinigd door uitwerpselen), of via lucht. Daarnaast werd in sommige gevallen het virus waarschijnlijk door wilde vogels overgedragen. Bij elk van de besmettingen werd in samenwerking met de betrokken gemeenten een beschermingsgebied met een straal van 500 m afgebakend. In deze zone worden maatregelen opgelegd om de verspreiding van het virus te voorkomen.
In deze zones gelden de volgende maatregelen gedurende ten minste 21 dagen .

  • Inventariseren van alle pluimvee- en duivenhouders
  • Elke houder moet zijn pluimvee en duiven laten vaccineren (met uitzondering, van eenden, ganzen en dwergkwartels) of een bewijs van geldige vaccinatie voorleggen.
  • Er is een verzamelverbod voor pluimvee en duiven en andere in gevangenschap gehouden vogels
  • Er is een vervoersverbod voor pluimvee en duiven.

Het FAVV wijst erop dat er sinds half mei mogelijk besmette dieren werden verkocht via de wekelijkse markten van Heist-op-den-Berg en Luik. Het raadt alle hobbyhouders – in het bijzonder diegene die vaak op de markt staan – die gezondheidsproblemen vaststellen bij hun pluimvee, aan om een dierenarts te raadplegen. Deze zal dan de nodige onderzoeken uitvoeren.

Het Voedselagentschap benadrukt dat vaccinatie de enige goede preventie is tegen deze ziekte. Voor pluimvee gehouden op professionele bedrijven en pluimvee en duiven die aan verzamelingen deelnemen, is vaccinatie altijd verplicht. Voor dieren van hobbyhouders in het algemeen raadt het Agentschap de vaccinatie sterk aan.

Meer info: Het volledig dossier over de ziekte van Newcastle is terug te vinden op de website van het Voedselagentschap: FAVV > Beroepssectoren > Dierlijke productie > Dierengezondheid > Dierziekten > Newcastle disease

terug naar alle nieuws