Tuin- landbouw- of fruitteelt schade

  • De gemeente roept de schattingscommissie samen.
  • Een aangifteformulier dient ingevuld te worden.
  • Wordt de storm erkend als ramp door het rampenfonds? (Hier vind je meer info over het rampenfonds terug.) 
    • Neen? Dan is er geen tussenkomst van het rampenfonds.
    • Ja? Dan heeft u drie maanden de tijd om facturen/bewijsstukken over te maken aan het rampenfonds 

Benodigde documenten:

Voor meer informatie kunt u steeds terecht bij Dirk Schollen op het telefoonnummer: 011 78 91 33 of mailen naar dirk.schollen@linter.be

TERUG naar de vorige pagina