Notulen OCMW-raad

Sinds 1 januari 2019 gingen de OCMW’s op in de gemeentebesturen. De OCMW-raden verdwenen. Er kwam een ‘raad voor maatschappelijk welzijn’ in de plaats en die raad bestaat uit dezelfde leden als de gemeenteraad.
Hieronder vind je oudere verslagen terug: