Burgemeester & Schepenen

Het college van burgemeester en schepenen wordt verkozen uit de gemeenteraad en is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het zorgt ervoor dat de beslissingen van de gemeenteraad nagekomen en uitgevoerd worden. De voorzitter van het OCMW, die door de OCMW-raadsleden wordt aangesteld, neemt volgens het nieuwe Vlaamse gemeentedecreet ook deel aan het college. Het schepencollege van Linter vergadert wekelijks op maandag in het gemeentehuis (deze vergaderingen zijn niet openbaar) en telt 7 leden waaronder de burgemeester, 4 schepenen, de OCMW-voorzitter en de gemeentesecretaris.

Samenstelling en bevoegdheden van het College:

Marc2013-pasfoto (Small)

Burgemeester Marc Wynants

tel.: 011 78 07 35 - GSM: 0495 59 83 69

e-mail: burgemeester@linter.be, marc-wijnants@linter.be, marc-wijnants@telenet.be

Algemeen beleid, Burgerlijke stand, Politie, Brandweer, Verkeer, Informatie en Communicatie

Zitdagen:maandag vanaf 14 uur of op afspraak

Andy2013pasfoto (Small)

1ste schepen - Andy Vandevelde

GSM: 0478 21 72 28

e-mail: andy.vandevelde@skynet.be

Openbare Werken, Begroting, Financiën, Ruimtelijke Ordening

Zitdagen:  maandag van 14 uur - 16 uur of op afspraak

sonja

2de schepen -  Sonja Petitjean

GSM: 0474 35 16 06

e-mail: sonja.petitjean@telenet.be

Personeel, Welzijn, Sociale Zaken, Jeugd, Trage Wegen, Wonen

Zitdagen:  maandag van 13u30 tot 16u of op afspraak

linda16

3de schepen -  Linda Verdeyen

GSM: 0497 33 57 09

e-mail: verdeyen.linda@hotmail.com

Economie, Sport, Milieu, Landbouw, Toerisme, Ontwikkelingssamenwerking, Gelijke Kansen

Zitdagen:  maandag van 13u30 tot 16u30 of op afspraak

Ilse (Large)

4de schepen -  Ilse Bollen

GSM: 0496 26 52 97

e-mail: ilsebollen@yahoo.com

Onderwijs, Kinderopvang, Gezin, Gezondheid, Cultuur, Erfgoed

Zitdagen:  maandag van 13u30 tot 16u30 of op afspraak

ilde

5de schepen -  OCMW Voorzitter - Hilde Foriers

tel: 011 78 25 04

e-mail: hildeforiers@hotmail.com

OCMW

Zitdagen: op afspraak