Bestuur

Het bestuur van de gemeente Linter wordt gevormd door de gemeenteraad en het College van Burgemeester en Schepenen.