erkende sociale kredietmaatschappijen

Leningen voor

door zowel alleenstaanden, gezinnen als samenwonenden.

Voorwaarden

Maximumbedrag van de lening

Men kan tot 100 % van de geschatte waarde of aankoopprijs van de woning lenen. De waarde wordt vastgesteld door een expert van de kredietmaatschappij.

aantal kinderen ten laste (1)

0

1

2

3

4

maximale waarde lening (2)

228.000

239.000

250.000

262.000

273.000

(1) Inwonende ascendent of gezinslid met ernstige handicap = extra kind ten laste.

(2) De maximumwaarde geldt ook NA de uitvoering van eventuele verbouwingswerken.

Rentevoet

Erkende maatschappijen