Printvriendelijke versiePDFAAArss

verzekering gewaarborgd wonen

Een gratis verzekering als je zopas jouw enige woning kocht

Modaliteiten van de verzekering

De verzekering gewaarborgd wonen loopt over een periode van tien jaar.

Als u tijdens deze verzekeringsperiode onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt, kunt u na een wachttijd van drie maanden gedurende maximaal drie jaar een tegemoetkoming ontvangen in de aflossing van uw hypothecaire lening.

Voorwaarden voor de reeds afgesloten lening

 • Minstens 50.000 euro geleend om een woning te bouwen, te kopen of te kopen en renoveren.
 • Leningen die uitsluitend dienen voor renovatiewerken komen maar in aanmerking vanaf 25.000 euro.
 • Woning is gelegen in het  Vlaamse  gewest en is hoofdverblijfplaats
 • Moet aangevraagd worden binnen 1 jaar na eerste kapitaalopname

Herfinancieringen, overbruggingskredieten en leningen enkel bestemd voor de aankoop van een bouwgrond komen niet in aanmerking.

Voorwaarden van tewerkstelling

 • Tijdens de aanvraag moet u arbeidsgeschikt zijn
 • U moet minstens 1 jaar onafgebroken gewerkt hebben

Voorwaarden van het inkomen

Er gelden geen inkomensgrenzen.

Enkel als u leent voor nieuwbouw waarvoor de bouwvergunning vóór 1 januari 2012 werd aangevraagd en enkel wanneer het peil van het primair energieverbruik van de woning in dat geval hoger is dan E70, gelden er nog inkomensgrenzen. 

De verzekering kan dan alleen worden toegestaan wanneer het inkomen niet meer bedraagt dan (voor aanvragen ingediend in 2016):

 • 41.440 euro voor een alleenstaande
 • 59.200 euro voor wettelijk of feitelijk samenwonenden, te verhogen met 3.320 euro per persoon ten laste
 • 59.200 euro voor een alleenstaande persoon met een persoon te laste, te verhogen met 3.320 euro per persoon ten laste vanaf de tweede persoon ten laste

Voorwaarden van de woning

De woning moet:

 • uw enige woning zijn (u bent geen volle eigenaar van een andere woning)
 • uw hoofdverblijfplaats zijn of uw hoofdverblijfplaats worden
 • in het Vlaamse Gewest liggen

De door de kredietinstelling waar u uw lening hebt afgesloten geschatte verkoopwaarde van de woning mag niet meer bedragen dan 320.000 euro.

Aanvragen

- folder (application/pdf, 1.5 MB, info)

- aanvraagformulier (application/pdf, 82.5 kB, info)

- toelichtingsboekje (application/pdf, 52.3 kB, info)

Contact

Wonen-Vlaanderen

Verzekering Gewaarborgd Wonen

Ferrarisgebouw

Koning Albert II-laan 20 bus 7 - 1000 Brussel

of via www.verzekeringgewaarborgdwonen.be