Printvriendelijke versiePDFAAArss

Vlaamse Energielening

Vlaamse Energielening (voorheen FRGE-lening)

In 2006 werd het Fond ter reductie van de Globale Energiekost (FRGE) opgericht door de federale overheid. Om de energiekost in woning te doen dalen bood het FRGE goedkope leningen voor energiebesparende maatregelen.

Sinds 1 januari 2015 is energie besparen een regionale bevoegdheid en is de FRGE-lening vervangen door de Vlaamse energielening. De voorwaarden blijven identiek.

De investeringen die in aanmerking komen zijn:

 • energieaudit
 • dak-*, vloer- en muurisolatie
 • een energiezuinig verwarmingssysteem, een microwarmtekrachtkoppeling of een warmtepomp
 • thermostatische kranen of kamerthermostaat met tijdinschakeling
 • hoogrendementsbeglazing
 • geometrische warmtepomp
 • zonneboiler
 • fotovoltaïsche zonnepanelen **
 • andere investeringen die een duidelijke energiewinst opleveren komen eventueel ook in aanmerking

* Wanneer je dak in slechte staat is, of als het binnenregent, als de stabiliteit een probleem vormt, of als je dak is aangetast door insecten, dan kan je de Energielening ook aangaan voor de vervanging van je dak in combinatie met de plaatsing van dakisolatie. De verhouding tussen de kost van de dakisolatie moet realistisch zijn t.o.v. de kost van het dak.

**OPGELET: om te kunnen lenen voor fotovoltaïsche zonnepanelen moet je woning voldoen aan 2 voorwaarden:

 • Het dak of de zoldervloer moeten voldoende geïsoleerd zijn (met Rd-waarde minimaal 3.5 m2K/W)
 • Er mogen geen ramen met enkel glas aanwezig zijn

Deze voorwaarden staan beschreven in een verklaring op eer (application/pdf, 27.9 kB, info) die je bij je aanvraag moet voegen.

Zowel voor nieuwbouw als voor renovatie kan je een Energielening afsluiten. In geval van nieuwbouw of sloop en wederopbouw kan je alleen een energielening afsluiten als je woning een E-peil van 30 of lager zal hebben. Dit moet je bewijzen met een voorafberekening van de EPB-verslaggever.

Klik hier (application/pdf, 297.1 kB, info) voor een uitgebreide lijst met investeringen die wel of niet in aanmerking komen

De voorwaarden om te lenen zijn:

 • je leent een bedrag van maximum € 15.000
 • de terugbetalingsperiode is ten hoogste 8 jaar
 • de rentevoet is 2%

Personen die tot de doelgroep behoren lenen aan 0%

Tot de doelgroep behoren:

 • Het gezamenlijk belastbaar inkomen van 2015 van de enige aanvrager of van beide aanvragers samen is niet hoger dan € 30.640. Je kan dit nakijken op het aanslagbiljet van de personenbelastingen van 2016. 
 • Het meest recente gezamenlijk belastbaar inkomen van de enige aanvrager of van beide aanvragers samen is niet hoger dan € 18.363,39, verhoogd met € 3399,56 per persoon ten laste en dit inkomen is sindsdien niet noemenswaardig gestegen. Je kan dit nakijken op jouw (jullie) recentste aanslagbiljet van de personenbelastingen. 
 • Je bent beschermd afnemer. Dat wil zeggen dat je recht hebt op het sociaal tarief voor elektriciteit (en aardgas).
 • Alle volwassenen die wonen op het adres waar de werken worden uitgevoerd, hebben recht op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds.
 • Je bent in schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling en slaagt er niet in om je verwarmingsfacturen te betalen.
 • Je wordt door het OCMW begeleid omwille van betalingmoeilijkheden, meer bepaald voor de rekeningen van gas- en elektriciteit.
 • Je hebt een contract ondertekend om de woning (na de werken) te verhuren via een sociaal verhuurkantoor.

Zij hebben ook recht op extra begeleiding bestaande uit het opvragen van offertes, vergelijken van offertes, het selecteren van een offerte en opvolging bij uitvoering van de werken.

nodige documenten voor aanvraag

aflossingstabel (application/pdf, 119.2 kB, info)

algemene voorwaarden (application/pdf, 127.2 kB, info)

Europese standaardinformatie (application/pdf, 201.6 kB, info)

Europese standaardinformatie - doelgroep (application/pdf, 201.3 kB, info)

kredietaanvraag (application/pdf, 323.1 kB, info)

verklaring op eer (application/pdf, 27.9 kB, info) (enkel nodig als je wil lenen voor zonnepanelen)

stappenplan aanvraag lening

lening aanvragen bij IGO en contact (application/pdf, 81.9 kB, info)

nog vragen ?

Voor meer info neem contact op met ons wooninfopunt

IGO
Johan Eyben
De Vunt 17
3220 Holsbeek
016 31 18 66
johan.eyben@igo.be

energielening-igo.be