Printvriendelijke versiePDFAAArss

provincie Vlaams-Brabant

Lenen voor wat?

bijkomende lening bij onderhandse akte voor de aanpassing, renovatie en verbetering van een eigen woning en/of gehuurde woning.

inkomensvoorwaarde

Er wordt rekening gehouden met het inkomen van 2013 - aanslagjaar 2014

- aanvrager is alleenstaande: 38.270 euro

- aanvrager is gezin van minimum 2 personen: 54.230 euro

- deze maximumbedragen worden verhoogd met 3.270 euro per persoon ten laste

Voorwaarden voor de woning

- de woning is gelegen in de Provincie Vlaams-Brabant

- De toegelaten totale geschatte waarde van de woning in gedwongen verkoop (grond inbegrepen) bedraagt voor de gemeenten Landen, Linter en Hoegaarden 242.730 euro.  Voor gezinnen met minstens 3 kinderen ten laste en gezinnen met een gehandicapte wordt de maximum geschatte waarde in gedwongen verkoop met 12.400 euro verhoogd.

Rentevoet en periode

De rentevoet bedraagt 0,5%

De duur van de lening is maximaal 20 jaar

De lening is volledig afbetaald als de lener de leeftijd van 60 jaar bereikt

Maximumbedrag van de lening

het maximumbedrag is 20.000,00 euro.

voor gezinnen met minstens 3 kinderen ten last en gezinnen met een gehandicapte, wordt het maximumbedrag van de lening op 22.500 euro gebracht.

aanvragen : nodige documenten

- reglement bijkomende leningen provincie Vlaams-Brabant voor renovatie van de woning (application/pdf, 152.7 kB, info)

- aanvraagformulier bijkomende leningen provincie Vlaams-Brabant voor renovatie van de woning (application/msword, 184.8 kB, info)

- aflossingstabel (application/pdf, 25.8 kB, info)

- formulier B (application/msword, 227.8 kB, info)

- attest hoofdlening (application/msword, 97.8 kB, info)

- attest werkgever (application/msword, 98.3 kB, info)

- attest huurder en verhuurder (application/msword, 90.1 kB, info)

- verzekeringsvoorstel

contact

Provincie Vlaams-Brabant, dienst Wonen

Provincieplein 1 - 3010 Leuven

contactpersoon: Ingrid Dupaix  016-26 73 10

wonen@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be/wonen