Printvriendelijke versiePDFAAArss

VMSW en Vlaams Woningfonds

Lenen bij Vlaamse Maatschappij voor Sociale Wonen (VMSW) of Vlaams Woningfonds

Je kan bij VMSW en het Vlaams Woningfonds lenen voor:

 • de aankoop of behoud van een woning of appartement
 • werken aan een woning of appartement

Voorwaarde van het inkomen

minimuminkomen : 10.000,00 euro

maximuminkomen

 • alleenstaande zonder persoon ten laste : 36.121 euro
 • alleenstaande gehandicapte zonder persoon ten laste : 39.728 euro
 • alle andere gevallen: 54.176 euro - verhoogd per persoon ten laste met 3.607 euro

Een ernstig gehandicapt kind telt  voor 2 personen ten laste.

Het inkomen wordt door de VMSW of Vlaams Woningfonds gewoonlijk zelf opgevraagd bij de belastingsdiensten. Het is steeds het bij de belastingsdiensten laatst gekende aanslagbiljet dat telt.

Leeftijdsvoorwaarden

 • De ontlener dient meerderjarig te zijn en in staat te zijn een contract te verbinden.
 • De lening dient volledig te zijn afgelopen in het jaar waarin de oudste ontlener de leeftijd van 70 jaar bereikt.

Voorwaarde van de woning

Op moment van de aanvraag mag men enkel beschikken over de woning waarvoor men de lening afsluit en die men gebruikt als hoofdverblijfplaats.

Voorwaarde van te ontlenen bedrag

 • De lening kan maar worden toegestaan als de geschatte verkoopwaarde van het te belenen goed niet hoger is dan de vastgestelde maximumbedragen:

             204.200 euro, + 10.300 euro vanaf 3de persoon ten laste, + 10.300 euro (eenmalig) als er bij de aanvraag een kind jonger dan 6j is

 • Er wordt door VMSW en het Vlaams Woningfonds bepaald welke noodzakelijke werken uitgevoerd dienen te worden.
 • Het minimum van de lening bedraagt 10.000 euro

Rentevoet

De rentevoet bedraagt tussen de 2% en 2, 36% en is afhankelijk van de marktrente, uw inkomsten en gezinstoestand, de ligging van de grond of woning.

duur van de lening

In principe heeft de lening een maximale duur van 20 jaar, maar kan uitzonderlijk ook met een duur van 30 jaar.

documenten mee te nemen bij aanvraag

 • Je identiteitskaart of verblijfsvergunning
 • Een kopie van je recentste aanslagbiljet
 • Een overzicht van je maandelijkse inkomsten en vaste uitgaven (loonfiches van de laatste zes maanden, attest vervangingsinkomen, rekeninguittreksels, kinderbijslag, contracten van leningen...)
 • De gegevens van de aan te kopen woning/appartement en/of een kostprijsraming van de werken die je zou willen uitvoeren.

Contact

Vlaams Woningfonds

www.vlaamswoningfonds.be

folder (application/pdf, 1.7 MB, info)

     Maatschappelijke zetel

     Ieperlaan 41, 1000 Brussel

     tel. 02 548 91 11 - fax. 02 514 18 16

    De diensten van de maatschappelijke zetel zijn vrij op afspraak toegankelijk:

 • maandag tot en met vrijdag: 8.30u tot 11.30u en van 12.45u tot 16.30u
 • gesloten op donderdag in de voormiddag
    zitdag bij Wonen Vlaanderen – Vlaams-Brabant

    VAC Diestsepoort 6 - 3000 Leuven

 • dinsdag en donderdag: 9.00 tot 12 uur en van 13.30 tot 16.30 uur
 • uitsluitend na afspraak tel. 02 548 91 45 of 43
    zitdag bij Sociaal Huis Tienen

    Kabbeekvest 110 - 3300 Tienen

 • maandag: 9.00 tot 12.00 uur
 • uitsluitend na afspraak: tel. 02 548 91 45 of 43 

VMSW

www.vmsw.be

folder (application/pdf, 767.6 kB, info)

brochure (application/pdf, 787.6 kB, info)

    hoofdzetel

VAC Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88 bus 94 - 1000 Brussel

    tel. 02 505 45 45

    email: info@vmsw.be

    Sociaal Wonen arro Leuven (SWaL)

    Wijgmaalsesteenweg 18 - 3020 Herent

    tel. 016 31 62 00

    email: info@swleuven.be

www.swleuven.be