Modelbrieven

modelbrief beroep tegen opname in het leegstandsregister

modelbrief aanvraag vrijstelling

modelbrief bezwaar tegen leegstandsbelasting

modelbrief aanvraag schrapping uit leegstandsregister

modelbrief melding verkoop woning / gebouw

model aanvraagformulier van registratie van tweede verblijf