Printvriendelijke versiePDFAAArss

alle nieuws

INFOAVOND ‘WAT DOE IK ALS MIJN OUDE VERWARMINGSINSTALLATIE AANVERVANGING TOE IS?' - 4 oktober 2018

Waar hou je rekening mee als je een verwarmingsinstallatie geheel of gedeeltelijk vervangt? Deze infosessie geeft meer inzicht in de werking van een installatie en haar onderdelen. Zowel radiatoren, convectoren als vloerwarming en wandverwarming komen aan bod. Je krijgt een overzicht van ketels op verschillende energiebronnen. Verder is er aandacht voor een optimale regeling van het volledige systeem en de koppeling met sanitair warm water.

De gemeente  Linter , in samenwerking met het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen en Vormingplus,  nodigen je van harte uit voor deze infosessie op donderdag 4 oktober 2018 om 19.30u  in de raadzaal van het gemeentehuis.  

Deze organisatie krijgt de steun van de provincie Vlaams-Brabant.

Deelname is gratis. Schrijf je tijdig in via https://www.vormingplusob.be

Voor meer informatie kan je telefonisch terecht bij Verna Vanwolleghem op
het nummer 011/69 05 45 of per e-mail: info@beterwonenaandegete.be .provincie vlaams-brabant _klein

ENERGIEBEURS 'WAT VLIEGT ER DOOR MIJN DAK?' - 22 september 2018

Lang niet iedereen weet hoe het met het dak van zijn woning is gesteld. Nochtans verliest een woning tot 30 procent van haar warmte via het dak. Een slecht geïsoleerd dak zorgt voor een onnodig hoge energiefactuur en een onnodig grote CO2-uitstoot.

De gemeente Hoegaarden wil haar inwoners aanmoedigen om die warmteverliezen via het dak van hun woning aan te pakken en liet daarom in februari dit jaar in samenwerking met Interleuven een thermografische luchtfoto maken van het hele grondgebied.

Op 22 september 2018 wordt de thermografische luchtfoto voorgesteld en wordt in samenwerking met de buurgemeenten Bierbeek en Boutersem een energiebeurs georganiseerd. De bezoekers krijgen ook alle informatie over bestaande premies, de Vlaamse energielening en kunnen kennismaken met het aanbod aan diensten en producten van lokale aannemers rond duurzaam renoveren, isoleren en ventileren.

Voor het bekijken en laten evalueren van de thermografische foto van jouw woning tijdens de beurs, kan je best op voorhand een afspraak maken via philip.peetersille@gemhoegaarden.be

De luchtfoto zal ook via de gemeentelijke website te raadplegen zijn en bij vragen over een juiste interpretatie kan je uiteraard steeds terecht bij de gemeente.

Heb je liever niet dat jouw woning zichtbaar is op de thermografische luchtfoto, dan kan je dit melden bij de milieudienst.

Klik om te vergroten

INFOAVOND ‘ISOLEREN VAN HELLENDE EN PLATTE DAKEN’ -
13 september 2018

Zowel bij nieuwbouw als bij bestaande woningen is een goede dakisolatie een absolute must. Een dik isolatiepakket alleen is echter niet genoeg, een correcte plaatsing is even belangrijk. Je maakt in deze sessie kennis met de principes van correct isoleren. Daarna leer je deze principes toepassen op zoldervloer- of dakisolatie bij hellende daken en bij isolatie van platte daken. 

De stad Landen,  in samenwerking met het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen en Vormingplus, nodigen je van harte uit voor deze infosessie op donderdag 13 september 2018 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.   

Deze organisatie krijgt de steun van de provincie Vlaams-Brabant.

Deelname is gratis. Schrijf je tijdig in via www.vormingplusob.be/dakisolatie-landen.

Voor meer informatie kan je telefonisch terecht bij Verna Vanwolleghem op
het nummer 011/69 05 45 of per e-mail: info@beterwonenaandegete.be

DUBBEL GLAS IN ELKE WONING VANAF 2020!

In het kader van de kwaliteitsverbetering van het Vlaams woningpark, besliste De Vlaamse Regering op 15/07/2016 dat er een verplichting tot dubbel glas komt vanaf 2020 in woonlokalen en badkamers.
De Vlaamse Regering voert deze nieuwe minimumvereiste gefaseerd in.

De afwezigheid van dubbel glas zal vanaf 1 januari 2020 in het technisch verslag woningkwaliteit gequoteerd worden met 3 of 9 strafpunten naargelang het gebrek niet algemeen (= 1 raam met enkele beglazing) of algemeen (= meerdere ramen met enkele beglazing) voorkomt.
Vanaf 1 januari 2023 wordt dit opgetrokken tot 9 of 15 strafpunten. Een woning kan vanaf 15 strafpunten ongeschikt verklaard worden.

Meer info op de website van Wonen Vlaanderen.

Infosessies Groepsaankoop provincie Vlaams-Brabant

Dankzij de provinciale groepsaankoop plaatsten al zo’n 400 gezinnen zonnepanelen of dakisolatie. En dat voor een scherpe, maar correcte prijs. In 2018 breiden we deze groepsaankoop verder uit.

Sinds 16 april 2018 kan je als inwoner van Vlaams-Brabant intekenen op een groepsaankoop voor (spouw)muurisolatie of ramen. Grijp dus de kans om je woning nog beter te isoleren en je wooncomfort te laten stijgen. Naast de nieuwe groepsaankopen kan je nog steeds inschrijven voor dakisolatie of zonnepanelen.

Samen met vier lokale partners, IGO, Pajopower, 3Wplus en De Kringwinkel Hageland, selecteerde de provincie enkele aannemers. Ze kregen hierbij steun van het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen. Op die manier zetten we een kwalitatieve uitvoering en correcte prijs voorop. Door te werken met lokale aannemers en installateurs steunen we ook de lokale economie.

Kiezen voor de provinciale groepsaankoop is dus drie keer winnen. Niet alleen stoot je minder CO2 uit en bespaar je op je energiefactuur, je helpt ook onze lokale economie bloeien.

Meer info en intekenen: www.vlaamsbrabant.be/groepsaankoop 

‘Wat doe ik als mijn oude verwarmingsinstallatie aan vervanging toe is? - Infoavond Landen

171003_affiche_

Waar hou je rekening mee als je een verwarmingsinstallatie geheel of gedeeltelijk vervangt? Deze infosessie geeft meer inzicht in de werking van een installatie en haar onderdelen. Zowel radiatoren, convectoren als vloerwarming en wandverwarming komen aan bod. Je krijgt een overzicht van ketels op verschillende energiebronnen. Verder is er aandacht voor een optimale regeling van het volledige systeem en de koppeling met sanitair warm water.

De stad Landen en het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen nodigen je van harte uit voor deze infosessie op dinsdag 03 oktober 2017 om 19u30 in de raadzaal van het administratief centrum van Landen, Stationsstraat 29, 3400 Landen

Iedereen is van harte welkom op deze gratis infovergadering

Voor meer informatie of om zeker te zijn van uw plaats op deze interessante infoavond kan u contact opnemen met Verna Vanwolleghem op nr. 011/ 69 05 45 of per mail: info@beterwonenaandegete.be.

Deze organisatie krijgt de steun van de provincie Vlaams-Brabant.

infosessie en Groepsaankoop ‘Energieke daken’ - infoavond Linter

groepsaankoop

De provincie Vlaams-Brabant lanceert in mei in samenwerking met IGO, PajoPower, 3WPlus, de Kringwinkel Hageland en de gemeenten de provinciale campagne ‘Energieke daken’.

De groepsaankoopactie van 2017 richt zich op dakisolatie en fotovoltaïsche zonnepanelen. Daarnaast zal er in elke gemeente een infosessie over deze thema’s georganiseerd worden. De Kringwinkel Hageland en het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen selecteerden voor jouw gemeente een aantal lokale aannemers en installateurs. Een kwalitatieve uitvoering, een correcte prijs en een stipte opvolging staan centraal.

Interesse? Kom vrijblijvend naar de infosessie in jouw gemeente op donderdag 12 oktober 2017, om 20u in de raadzaal van het gemeentehuis van Linter, Helen-Bosstraat 43, 3350 Linter. Je krijgt er info over de campagne, de aanpak, mogelijke premies en leningen en je kan alvast kennismaken met de aannemers en installateurs.

Om zeker te zijn van uw plaats op deze interessante infoavond kan u zich inschrijven bij Verna Vanwolleghem op nr. 011/ 69 05 45 of per mail: info@beterwonenaandegete.be.

Meer info op www.vlaamsbrabant.be/groepsaankoop 

Dakisolatie: de belastingsvermindering verdwijnt in 2017!

In 2020 moeten alle daken verplicht een minimum aan dakisolatie hebben. Ongeïsoleerde daken moeten dan ook dringend aangepakt worden.
Om die boodschap kracht bij te zetten, verlaagt de Vlaamse regering de steun voor dakisolatie.

Nu bestaan er nog 2 ondersteuningsvormen: een premie voor dakisolatie via uw netbeheerder en een belastingvermindering van 30%.
Deze laatste verdwijnt in 2017.

Er komt nog wel een overgangsregeling. Lees meer

Korting onroerende voorheffing voor ingrijpende energetische renovaties

Wie vanaf 1 oktober 2016 een bouwaanvraag voor een ingrijpende energetische renovatie indient en op het einde van de rit een E-peil van maximaal E90 kan voorleggen,
kan voortaan genieten van een korting op de onroerende voorheffing.
De 'ingrijpende energetische renovatie' is een renovatie waarbij de technische installaties volledig worden vervangen en minstens 75% van de bestaande en nieuwe buitenschil worden (na)geïsoleerd.

Lees meer

BURENPREMIE- premie voor collectieve renovatieprojecten

Vanaf 1 januari 2017 wordt een nieuwe energiepremie ingevoerd voor projectbegeleiders die collectief een aantal woningen (minstens 10) begeleiden om deze energiezuinig te maken.

De projectbegeleider zorgt dus vooral voor de ondersteuning van de burger bij het realiseren van energiebesparende investeringen. Hij neemt daarbij zoveel mogelijk taken uit handen van de burger, bvb. energetische doorlichting van de woning, het zoeken van aannemers, werfopvolging, timing, advies over de energierenovatie en plan van aanpak, meetstaat opmaken, administratieve ondersteuning inzake premie-aanvragen en financiering, ….

Voor wie is de premie van 400 euro bestemd?

De premie voor collectieve renovatieprojecten bedraagt maximaal 400 euro per woning en komt toe aan de projectbegeleider die instaat voor de volledige ontzorging van de eigenaar van een woning of appartement bij het collectief renovatieproject.

Een collectief project bestaat uit minstens 10 woningen, die geografisch afgebakend zijn, bvb. een wijk, een gemeente, een straat.

Lees meer

Vanaf 1 juli 2016 gelden ventilatie-eisen bij renovatiepremie

Onder meer het vervangen van vensters komt in aanmerking voor de premie, maar daarbij moet vanaf 1 juli 2016 (datum plaatsing van de vensters) wel worden voldaan aan de ventilatievoorzieningen van het Energiebesluit. Lees meer (application/pdf, 117.0 kB, info)