Printvriendelijke versiePDFAAArss

alle nieuws

‘Wat doe ik als mijn oude verwarmingsinstallatie aan vervanging toe is? - Infoavond Landen

171003_affiche_

Waar hou je rekening mee als je een verwarmingsinstallatie geheel of gedeeltelijk vervangt? Deze infosessie geeft meer inzicht in de werking van een installatie en haar onderdelen. Zowel radiatoren, convectoren als vloerwarming en wandverwarming komen aan bod. Je krijgt een overzicht van ketels op verschillende energiebronnen. Verder is er aandacht voor een optimale regeling van het volledige systeem en de koppeling met sanitair warm water.

De stad Landen en het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen nodigen je van harte uit voor deze infosessie op dinsdag 03 oktober 2017 om 19u30 in de raadzaal van het administratief centrum van Landen, Stationsstraat 29, 3400 Landen

Iedereen is van harte welkom op deze gratis infovergadering

Voor meer informatie of om zeker te zijn van uw plaats op deze interessante infoavond kan u contact opnemen met Verna Vanwolleghem op nr. 011/ 69 05 45 of per mail: info@beterwonenaandegete.be.

Deze organisatie krijgt de steun van de provincie Vlaams-Brabant.

infosessie en Groepsaankoop ‘Energieke daken’ - infoavond Linter

groepsaankoop

De provincie Vlaams-Brabant lanceert in mei in samenwerking met IGO, PajoPower, 3WPlus, de Kringwinkel Hageland en de gemeenten de provinciale campagne ‘Energieke daken’.

De groepsaankoopactie van 2017 richt zich op dakisolatie en fotovoltaïsche zonnepanelen. Daarnaast zal er in elke gemeente een infosessie over deze thema’s georganiseerd worden. De Kringwinkel Hageland en het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen selecteerden voor jouw gemeente een aantal lokale aannemers en installateurs. Een kwalitatieve uitvoering, een correcte prijs en een stipte opvolging staan centraal.

Interesse? Kom vrijblijvend naar de infosessie in jouw gemeente op donderdag 12 oktober 2017, om 20u in de raadzaal van het gemeentehuis van Linter, Helen-Bosstraat 43, 3350 Linter. Je krijgt er info over de campagne, de aanpak, mogelijke premies en leningen en je kan alvast kennismaken met de aannemers en installateurs.

Om zeker te zijn van uw plaats op deze interessante infoavond kan u zich inschrijven bij Verna Vanwolleghem op nr. 011/ 69 05 45 of per mail: info@beterwonenaandegete.be.

Meer info op www.vlaamsbrabant.be/groepsaankoop 

Dakisolatie: de belastingsvermindering verdwijnt in 2017!

In 2020 moeten alle daken verplicht een minimum aan dakisolatie hebben. Ongeïsoleerde daken moeten dan ook dringend aangepakt worden.
Om die boodschap kracht bij te zetten, verlaagt de Vlaamse regering de steun voor dakisolatie.

Nu bestaan er nog 2 ondersteuningsvormen: een premie voor dakisolatie via uw netbeheerder en een belastingvermindering van 30%.
Deze laatste verdwijnt in 2017.

Er komt nog wel een overgangsregeling. Lees meer

Korting onroerende voorheffing voor ingrijpende energetische renovaties

Wie vanaf 1 oktober 2016 een bouwaanvraag voor een ingrijpende energetische renovatie indient en op het einde van de rit een E-peil van maximaal E90 kan voorleggen,
kan voortaan genieten van een korting op de onroerende voorheffing.
De 'ingrijpende energetische renovatie' is een renovatie waarbij de technische installaties volledig worden vervangen en minstens 75% van de bestaande en nieuwe buitenschil worden (na)geïsoleerd.

Lees meer

BURENPREMIE- premie voor collectieve renovatieprojecten

Vanaf 1 januari 2017 wordt een nieuwe energiepremie ingevoerd voor projectbegeleiders die collectief een aantal woningen (minstens 10) begeleiden om deze energiezuinig te maken.

De projectbegeleider zorgt dus vooral voor de ondersteuning van de burger bij het realiseren van energiebesparende investeringen. Hij neemt daarbij zoveel mogelijk taken uit handen van de burger, bvb. energetische doorlichting van de woning, het zoeken van aannemers, werfopvolging, timing, advies over de energierenovatie en plan van aanpak, meetstaat opmaken, administratieve ondersteuning inzake premie-aanvragen en financiering, ….

Voor wie is de premie van 400 euro bestemd?

De premie voor collectieve renovatieprojecten bedraagt maximaal 400 euro per woning en komt toe aan de projectbegeleider die instaat voor de volledige ontzorging van de eigenaar van een woning of appartement bij het collectief renovatieproject.

Een collectief project bestaat uit minstens 10 woningen, die geografisch afgebakend zijn, bvb. een wijk, een gemeente, een straat.

Lees meer

Vanaf 1 juli 2016 gelden ventilatie-eisen bij renovatiepremie

Onder meer het vervangen van vensters komt in aanmerking voor de premie, maar daarbij moet vanaf 1 juli 2016 (datum plaatsing van de vensters) wel worden voldaan aan de ventilatievoorzieningen van het Energiebesluit. Lees meer (application/pdf, 117.0 kB, info)