Printvriendelijke versiePDFAAArss

Huurproblemen/Woningkwaliteit

Huurproblemen

Een goede verstandhouding tussen huurder en verhuurder is heel belangrijk, maar deze verstandhouding wordt soms op de proef gesteld als een van de partijen zich niet aan zijn verplichtingen houdt.

Reageer onmiddellijk op nalatigheden van de huurder of de verhuurder. Dit kan met een vriendelijk gesprek en vaak kunnen heel wat problemen opgelost worden als beide partijen een beetje water bij de wijn doen. Lukt het niet meer om met elkaar te praten of willen jullie allebei gelijk hebben, dan zal je je tot de vrederechter moeten wenden.

Als huurder kan je je laten adviseren bij de Huurdersbond. De verhuurder kan terecht bij Verenigde Eigenaars.  

Wanneer er herstellingen moeten gebeuren aan de woning die jij huurt, kan je meer informatie en modelbrieven terugvinden in onze folder huurherstellingen.

Woningkwaliteit

Wanneer er een probleem is met de kwaliteit van de woning ( elektrocutiegevaar, vocht, schimmel, stabiliteit,....) kan het gemeentebestuur, het OCMW, de politie of de huurder een kwaliteitsonderzoek vragen op basis van de Vlaamse Wooncode. Op basis van dit onderzoek kan de woning ongeschikt en/of onbewoonbaar worden verklaard, waardoor de eigenaar verplicht kan worden om werken uit te voeren om de woning in orde te brengen.

Hou er rekening mee dat de kans bestaat dat je niet meer in de woning mag  blijven wonen.

Informeer je altijd goed alvorens je een procedure start.

In onze folder woningonderzoek - ongeschikt/onbewoonbaar wordt de procedure toegelicht en vind je modelbrieven.
Lees ook onze  brochures Ik wil huren en Ik wil verhuren voor meer informatie.

huurdersbond Vlaams-Brabant                                                              

De OCMW’s van gemeenten Hoegaarden en Linter zijn sinds 2012 collectief lid van de Huurdersbond Vlaams-Brabant vzw.

Daardoor kunnen alle inwoners-(kandidaat)huurders van  Hoegaarden en Linter gratis terecht bij de Huurdersbond voor juridische bijstand en/of begeleiding.

Inwoners van Landen komen best eerst langs op het wooninfopunt van Beter Wonen aan de Gete zodat zij ook gratis terecht kunnen bij de Huurdersbond.

Centraal Secretariaat
Tiensevest 106 bus 48
3000 Leuven
tel.: 016/25 05 14
fax: 016/47 45 38
info-vlbr@huurdersbond.be 
www.huurdersbond.be

na afspraak

maandag
woensdag
vrijdag

vrij spreekuur

donderdag

na afspraak

12:30 – 14:30 en 17:00 – 21:00
10:00 – 12:00 en 13:00 – 15:00
10:00 – 12:00 en 14:00 – 17:00

vrij spreekuur

09:00 – 12:00 en 13:00 – 15:00

Adviespunt Tienen
Sociaal Huis
Kabbeekvest 110 bus 3
3300 Tienen
016/82 34 33

na afspraak

dinsdag

na afspraak

09:00 - 13:00

Adviespunt Diest
OCMW Diest
Hasseltsestraat 30
3290 Diest
013/35 06 29

na afspraak

2de en 4de woensdag

na afspraak

13:00 - 16:00

Verenigde eigenaars     

Als eigenaar-verhuurder kan je je aansluiten bij de Verenigde eigenaars, het vroegere 'Algemeen eigenaarssyndicaat'.

Zij kunnen je helpen met het berekenen van de index en adviseren je bij een huurgeschil met de huurder.

Brussel
secretariaat
Lombardstraat 76
1000 Brussel
02/521 62 87
info@ve-pr.be

www.ve-pr.be

vrij spreekuur

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

Vrij spreekuur

09.00 - 15.00

09.00 - 15.00

09.00 - 12.00

09.00 - 15.00

09.00 - 15.00

Leuven
secretariaat
Confederatie Bouw
Dreefstraat 8
3001 Heverlee
016/23 78 64

vrij spreekuur

donderdag

vrij spreekuur

14:00 - 17:00

Hasselt
Confederatie Bouw
Prins Bisschopsingel 34A
3500 Hasselt
011/22 51 59

na afspraak

woensdag
donderdag

na afspraak

9:30 - 11:30
10:00 - 12:00

Om zeker te zijn dat men je onmiddellijk kan adviseren, neem je de huurovereenkomst en eventueel andere relevante documenten mee .