Printvriendelijke versiePDFAAArss

Verhuren aan een Sociaal Verhuurkantoor (SVK)

je kan er als eigenaar ook voor kiezen om je woning te verhuren aan een sociaal verhuurkantoor (SVK).
Hierbij verhuur je jouw woning aan het SVK voor een duur van 9 jaar en geef je hen de toestemming om de woning onder te verhuren.
Dit houdt in dat het SVK de hoofdhuurder is en verantwoordelijk is voor aal huurdersverplichting volgens jullie huurovereenkomst.
Het SVK verhuurt de woning door aan woningzoekenden op hun wachtlijst. Dit gebeurt volgens een strikte regelgeving opgelegd door de Vlaamse Overheid.
De onderhuurders hebben een aparte onderhuurovereenkomst met het SVK.

Het SVK garandeert:

  • een stipte huurbetaling, zelfs als de woning niet verhuurd is of als de onderhuurder niet betaald heeft.
  • een degelijk onderhoud van de woning. op het einde van de hoofdhuurovereenkomst krijg je de woning in goede staat terug.
  • opvolging en begeleiding van de onderhuurders bij het nakomen van hun huurdersverplichtingen. 
  • de uitvoering van het volledig administratieve beheer, de huurovereenkomst, de energieovernames, de plaatsbeschrijving,...

In ruil voor deze garantie vraagt het SVK:

  • een huurprijs die lager ligt dan de marktprijs (+jaarlijkse huurindexering)
  • een instapklare woning conform de Vlaamse woonnormen (veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit)
  • geen huurwaarborg te moeten betalen. De onderhuurder betaalt echter wel een huurwaarborg aan het SVK.
  • Begrip voor de onderhuurder, ongeacht de afkomst en de leefgewoonten.

De dienstverlening en het beheer is volledig gratis.

Als je jouw woning aan het SVK verhuurt, kan je recht hebben op premies bij renovatie- of verbeteringswerken aan de huurwoning!

Voor huurwoningen gelegen in Landen, Linter of Hoegaarden kan je terecht bij

SVK WoonregT vzw
Kabbeekvest 110 bus 3
3300 Tienen
016/823433
info@svkwoonregt.be