Printvriendelijke versiePDFAAArss

Woonbeleidsplan

Een analyse en inventarisatie van de bestaande situatie werd gemaakt voor Hoegaarden, Landen en Linter. Dit houdt o.a. het interpreteren van cijfermateriaal in (aantal inwoners, bevolkingsdichtheid, evolutie van leeftijdsgroepen, bouwjaar en comfort van woningen, enz) en het inventariseren van woonuitbreidingsgebieden, leegstand en verkrotting, enz.  Met deze gegevens werd een vergelijking gemaakt tussen de 3 gemeenten en met de hogere niveaus (arrondissement Leuven, provincie Vlaams-Brabant en Vlaanderen).

Op basis van deze analyse en inventarisatie wordt een beleidsvisie rond wonen uitgeschreven per gemeente.  Dit is echter geen statisch document.  Op regelmatige basis worden cijfers, visie,  doelstellingen en acties geëvalueerd en bijgestuurd.

Een eerste versie van de woonbeleidsplannen werd goedgekeurd door de lokale besturen.

Hoegaarden woonbeleidsplan rapport 1 (application/pdf, 3.4 MB, info)

Landen woonbeleidsplan rapport 1 (application/pdf, 2.1 MB, info)

Linter woonbeleidsplan rapport 1 (application/pdf, 2.7 MB, info)