Printvriendelijke versiePDFAAArss
Contact

Interlokale vereniging Beter Wonen aan de Gete
Sociaal Huis
Stationsstraat 29a
3400 LANDEN

E-mail Beter Wonen aan de Gete!
Tel. 011 69 05 45

Openingsuren Wooninfopunten

Download onze folder (pdf)

Deelnemende gemeenten:

LAATSTE NIEUWS

groepsaankoop

Groepsaankoop ‘Energieke daken’

De provincie Vlaams-Brabant lanceert in mei in samenwerking met IGO, PajoPower, 3WPlus, de Kringwinkel Hageland en de gemeenten de provinciale campagne ‘Energieke daken’.

De groepsaankoopactie van 2017 richt zich op dakisolatie en fotovoltaïsche zonnepanelen. Daarnaast zal er in elke gemeente een infosessie over deze thema’s georganiseerd worden. De Kringwinkel Hageland en het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen selecteerden voor jouw gemeente een aantal lokale aannemers en installateurs. Een kwalitatieve uitvoering, een correcte prijs en een stipte opvolging staan centraal.

Interesse?
Kom vrijblijvend naar de infosessie op donderdag 22 juni 2017,
van 20u tot 22u, in de raadzaal van het stadhuis van Landen, Stationsstraat 29.

Je krijgt er info over de campagne, de aanpak, mogelijke premies en leningen en je kan alvast kennismaken met de aannemers en installateurs.

Meer info op www.vlaamsbrabant.be/groepsaankoop

Nieuw!  ‘BENO-pass’ renovatiebonussen van de netbeheerder bij een totaalrenovatie

Renovatiefacturen vanaf 2017 van minstens 3 of meer energiebesparende investeringen, kunnen in aanmerking komen voor
de Totaalrenovatiebonus.

Als u binnen een periode van 5 jaar minstens 3 premies van de netbeheerder aanvraagt (of minstens 2 premies combineert
met een ventilatiesysteem) én aan alle voorwaarden voldoet, dan krijgt u bovenop die premies van de netbeheerder nog een bonus.

Hoe meer energiebesparende maatregelen u combineert, hoe hoger de bonus zal zijn.

Lees meer

Korting onroerende voorheffing voor ingrijpende energetische renovaties

energiehuis

Wie vanaf 1 oktober 2016 een bouwaanvraag voor een ingrijpende energetische renovatie indient en op het einde van de rit een E-peil van maximaal E90 kan voorleggen,
kan voortaan genieten van een korting op de onroerende voorheffing.
De 'ingrijpende energetische renovatie' is een renovatie waarbij de technische installaties volledig worden vervangen en minstens 75% van de bestaande en nieuwe buitenschil worden (na)geïsoleerd.

Lees meer

BURENPREMIE- premie voor collectieve renovatieprojecten

Vanaf 1 januari 2017 wordt een nieuwe energiepremie ingevoerd voor projectbegeleiders die collectief een aantal woningen (minstens 10) begeleiden om deze energiezuinig te maken.

De projectbegeleider zorgt dus vooral voor de ondersteuning van de burger bij het realiseren van energiebesparende investeringen. Hij neemt daarbij zoveel mogelijk taken uit handen van de burger, bvb. energetische doorlichting van de woning, het zoeken van aannemers, werfopvolging, timing, advies over de energierenovatie en plan van aanpak, meetstaat opmaken, administratieve ondersteuning inzake premie-aanvragen en financiering, ….

Voor wie is de premie van 400 euro bestemd?

De premie voor collectieve renovatieprojecten bedraagt maximaal 400 euro per woning en komt toe aan de projectbegeleider die instaat voor de volledige ontzorging van de eigenaar van een woning of appartement bij het collectief renovatieproject.

Een collectief project bestaat uit minstens 10 woningen, die geografisch afgebakend zijn, bvb. een wijk, een gemeente, een straat.

Lees meer

Dubbel glas in elke woning vanaf 2020

In het kader van de kwaliteitsverbetering van het Vlaams woningpark, besliste De Vlaamse Regering op 15/07/2016 dat er een verplichting tot dubbel glas komt vanaf 2020 in woonlokalen en badkamers.
De Vlaamse Regering voert deze nieuwe minimumvereiste gefaseerd in.

De afwezigheid van dubbel glas zal vanaf 1 januari 2020 in het technisch verslag woningkwaliteit gequoteerd worden met 3 of 9 strafpunten naargelang het gebrek niet algemeen (= 1 raam met enkele beglazing) of algemeen (= meerdere ramen met enkele beglazing) voorkomt.
Vanaf 1 januari 2023 wordt dit opgetrokken tot 9 of 15 strafpunten. Een woning kan vanaf 15 strafpunten ongeschikt verklaard worden.

Meer info op de website van Wonen Vlaanderen.

Nieuwe folder 'Elektriciteit - Brand en elektrocutie vermijden'.

folder brand en elektrocutie vermijden

                 Elektriciteit maakt deel uit van ons dagelijks leven, maar gaan we er wel
                 voorzichtig mee om?
                 Elektriciteit zorgt voor veel comfort, maar kan brand of elektrocutie veroorzaken.
                 Hoe je dit kan vermijden, lees je in onze nieuwe folder! (application/pdf, 3.2 MB, info)

Vanaf 1 juli 2016 gelden ventilatie-eisen bij renovatiepremie

Onder meer het vervangen van vensters komt in aanmerking voor de premie,
maar daarbij moet vanaf 1 juli 2016 (datum plaatsing van de vensters) wel worden voldaan aan de ventilatievoorzieningen van
het Energiebesluit. Lees meer (application/pdf, 117.0 kB, info)

Subsidiërende hogere overheden:

    Niets gevonden op .