Printvriendelijke versiePDFAAArss
Contact

Interlokale vereniging Beter Wonen aan de Gete
Sociaal Huis
Stationsstraat 29a
3400 LANDEN

E-mail Beter Wonen aan de Gete!
Tel. 011 69 05 45

Openingsuren Wooninfopunten

Download onze folder (pdf)

Deelnemende gemeenten:

LAATSTE NIEUWS

Dakisolatie: de belastingsvermindering verdwijnt in 2017!

belastingsbrief

In 2020 moeten alle daken verplicht een minimum aan dakisolatie hebben. Ongeïsoleerde daken moeten dan ook dringend aangepakt worden.
Om die boodschap kracht bij te zetten, verlaagt de Vlaamse regering de steun voor dakisolatie.

Nu bestaan er nog 2 ondersteuningsvormen: een premie voor dakisolatie via uw netbeheerder en een belastingvermindering van 30%.
Deze laatste verdwijnt in 2017.

Er komt nog wel een overgangsregeling. Lees meer

Korting onroerende voorheffing voor ingrijpende energetische renovaties

energiehuis

Wie vanaf 1 oktober 2016 een bouwaanvraag voor een ingrijpende energetische renovatie indient en op het einde van de rit een E-peil van maximaal E90 kan voorleggen,
kan voortaan genieten van een korting op de onroerende voorheffing.
De 'ingrijpende energetische renovatie' is een renovatie waarbij de technische installaties volledig worden vervangen en minstens 75% van de bestaande en nieuwe buitenschil worden (na)geïsoleerd.

Lees meer

BURENPREMIE- premie voor collectieve renovatieprojecten

Vanaf 1 januari 2017 wordt een nieuwe energiepremie ingevoerd voor projectbegeleiders die collectief een aantal woningen (minstens 10) begeleiden om deze energiezuinig te maken.

De projectbegeleider zorgt dus vooral voor de ondersteuning van de burger bij het realiseren van energiebesparende investeringen. Hij neemt daarbij zoveel mogelijk taken uit handen van de burger, bvb. energetische doorlichting van de woning, het zoeken van aannemers, werfopvolging, timing, advies over de energierenovatie en plan van aanpak, meetstaat opmaken, administratieve ondersteuning inzake premie-aanvragen en financiering, ….

Voor wie is de premie van 400 euro bestemd?

De premie voor collectieve renovatieprojecten bedraagt maximaal 400 euro per woning en komt toe aan de projectbegeleider die instaat voor de volledige ontzorging van de eigenaar van een woning of appartement bij het collectief renovatieproject.

Een collectief project bestaat uit minstens 10 woningen, die geografisch afgebakend zijn, bvb. een wijk, een gemeente, een straat.

Lees meer

VACATURE

De interlokale vereniging 'Beter wonen aan de Gete' is een intergemeentelijk samenwerkingsverband tussen de gemeenten Landen, Linter en Hoegaarden en is actief op het vlak van woonbeleid en huisvesting.
De beherende gemeente (de stad Landen) zoekt dringend dynamische en gemotiveerde kandidaten voor de voltijdse betrekking van:

deskundige Woonbeleid (m/v, salarisschaal B1-B2-B3)

Heb je interesse voor deze voltijdse betrekking, zend dan jouw kandidatuur (met een ingevuld inschrijvingsformulier en een kopie van het vereiste diploma) per brief of per e-mail naar het college van burgemeester en schepenen van de stad Landen, Stationsstraat 29 te 3400 Landen (e-mail: selectie@landen.be).
De kandidaturen moeten toekomen uiterlijk op vrijdag 14 oktober 2016.
De volledige functiebeschrijving, het inschrijvingsformulier en bijkomende inlichtingen zijn te krijgen bij de dienst Personeelsaangelegenheden van de stad Landen (tel. 011 88 03 06 - fax 011 88 64 35 - personeel@landen.be) of via de website www.landen.be.

meer informatie via download: vacature deskundige Woonbeleid (application/pdf, 235.7 kB, info)

Dubbel glas in elke woning vanaf 2020

In het kader van de kwaliteitsverbetering van het Vlaams woningpark, besliste De Vlaamse Regering op 15/07/2016 dat er een verplichting tot dubbel glas komt vanaf 2020 in woonlokalen en badkamers.
De Vlaamse Regering voert deze nieuwe minimumvereiste gefaseerd in.

De afwezigheid van dubbel glas zal vanaf 1 januari 2020 in het technisch verslag woningkwaliteit gequoteerd worden met 3 of 9 strafpunten naargelang het gebrek niet algemeen (= 1 raam met enkele beglazing) of algemeen (= meerdere ramen met enkele beglazing) voorkomt.
Vanaf 1 januari 2023 wordt dit opgetrokken tot 9 of 15 strafpunten. Een woning kan vanaf 15 strafpunten ongeschikt verklaard worden.

Meer info op de website van Wonen Vlaanderen.

Woon jij energiebewust & gezond? 

Ontdek het in de demowoningen te Tienen en Landen

affiche landen
Klik om te vergroten

Wist je dat…

… de lucht in huis vaak vuiler is dan de buitenlucht?
… ruim 60% van het huishoudelijk energieverbruik naar verwarming gaat?
… je met eenvoudige maatregelen zelf kan zorgen voor een gezondere binnenlucht en minder CO2-uitstoot? 

Bezoek de demowoning… Lees meer

Nieuwe folder 'Elektriciteit - Brand en elektrocutie vermijden'.

folder brand en elektrocutie vermijden

                 Elektriciteit maakt deel uit van ons dagelijks leven, maar gaan we er wel
                 voorzichtig mee om?
                 Elektriciteit zorgt voor veel comfort, maar kan brand of elektrocutie veroorzaken.
                 Hoe je dit kan vermijden, lees je in onze nieuwe folder! (application/pdf, 3.2 MB, info)

Hervorming energiepremies 2017 definitief goedgekeurd!

Op 15 juli keurde de Vlaamse Regering definitief de hervorming van de energiepremies goed.
Hier vindt u een beknopt overzicht van de premies in 2017 voor bestaande woongebouwen (application/pdf, 43.7 kB, info).
De inhoudelijke voorwaarden worden in de loop van het najaar verder gespecifieerd in een Ministerieel Besluit.

Infosessie Dakisolatie

160927_affiche Linter
Klik om te vergroten

De gemeente Linter en het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen nodigen je van harte uit voor
de infoavond "isoleren van hellende en platte daken" op dinsdag 27 september 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Linter,
Helen-Bosstraat 43, 3350 Linter.

Warme lucht stijgt. Een woning verliest dan ook veruit de meeste warmte door het dak. Daarom is bij zowel nieuwbouw als bestaande woningen een goede dakisolatie een absolute must. Maar een dik isolatiepakket alleen is niet voldoende, een correcte plaatsing is even belangrijk.

In een goed en correct geïsoleerde woning kunt u tot bijna de helft besparen op verwarmingskosten. Uw woning zal bovendien veel minder CO2 uitstoten. Door het lage verbruik volstaat vaak ook een kleinere (en dus vermoedelijk goedkopere) verwarmingsinstallatie. Een geïsoleerde woning zorgt trouwens niet enkel voor meer comfort in de winter en een aangenamer warmtegevoel, het belet ook dat de woning in de zomer te sterk opwarmt. Lees meer.

Infosessie Gevelrenovatie (muurisolatie en vervangen van ramen)

160913_affiche Landen
Klik om te vergroten

Stad Landen en het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen nodigen je van harte uit
voor de infoavond over gevelrenovatie op dinsdag 13 september 2016 om
19.30 uur
in de raadzaal van het stadhuis van Landen, Stationsstraat 29, 3400 Landen.

In 2016 blijf je recht hebben op een verhoogde premie als je in je bestaande woning
gelijktijdig investeert in:

  • volledig nieuwe ramen met hoogrendementsglas (dus ook nieuw schrijnwerk) 
  • én na-isolatie van een bestaande buitenmuur of spouwmuur.

In deze sessie leer je waar je moet op letten bij de vervanging van ramen en welke
mogelijkheden je hebt om bestaande spouwmuren of volle muren te isoleren:
buitenisolatie, binnenisolatie en navulling van de spouw.
Speciale aandacht gaat naar de wind-, lucht- en koudebrugvrije aansluitingen van
de nieuwe ramen op de muurisolatie.
Ook ventilatie (een vereiste voor de renovatiepremie), passieve zonnewinsten en
oververhitting komen aanbod. Lees meer

Vanaf 1 juli 2016 gelden ventilatie-eisen bij renovatiepremie

Onder meer het vervangen van vensters komt in aanmerking voor de premie,
maar daarbij moet vanaf 1 juli 2016 (datum plaatsing van de vensters) wel worden voldaan aan de ventilatievoorzieningen van
het Energiebesluit. Lees meer (application/pdf, 117.0 kB, info)

belastingsvermindering dakisolatie

Onder bepaalde voorwaarden kunt u van een belastingvermindering genieten voor uitgaven die u doet voor dakisolatie.
De belastingvermindering bedraagt 30% van het factuurbedrag. Er geldt wel een maximumbedrag.

Vanaf 2017 zal het isolatiemateriaal wellicht een warmteweerstand (Rd-waarde) moeten hebben van
minstens 4,5 m²K/W (vierkante meter kelvin per watt).
Deze verstrengde voorwaarde voor de belastingvermindering voor dakisolatie moet wel nog definitief goedgekeurd worden
door de Vlaamse Regering.
Lees meer op de website van Vlaanderen.

Hervorming energiepremies vanaf 2017: principiële beslissing

Op vrijdag 4 maart keurde de Vlaamse Regering principieel de hervorming van de energiepremies goed. 
Hier vindt u een beknopt overzicht van de wijzigingen (application/pdf, 52.6 kB, info).
Dit alles onder voorbehoud van definitieve goedkeuring, verwacht medio 2016.

Turtelboom hervormt energiepremies vanaf 2017

Vanaf 2017 zullen de energiepremies in Vlaanderen er heel anders uitzien. Verschillende individuele premies,
bijvoorbeeld voor dakisolatie en glas, worden geleidelijk afgebouwd.
Maar wie verschillende investeringen combineert in een zogenoemde "totaalrenovatie" zal kunnen rekenen
op een bonus die varieert tussen 1.250 euro en 4.750 euro.
Dat heeft Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom (Open VLD) bekendgemaakt. lees meer

Subsidiërende hogere overheden:

Niets gevonden op .